Vanas Art, Portret Atelier

Vanas Art / Portret Atelier is de katalysator tussen u als opdrachtgever en de geselecteerde kunstenaar. U en de kunstenaar hebben beiden zo een eigen visie in het te creëren portret. U heeft uw individuele ervaringen met de te portretteren persoon; de kunstenaar heeft zijn zintuiglijke gevoelsbeleving, die zijn kunstzinnigheid beheerst en hem/haar verbijzondert. Dat vraagt een respectvol dieperliggend verbaal en non-verbaal contact in de uitwisseling van betekenissen.

Waar persoonlijke expressie in kunstuitingen alleen door een juiste menselijke begripsvorming tot stand kan komen, zet Riny van As voor Vanas Art zijn vaardigheid als intermediair en als communicatiedeskundige in. Hierdoor kan bij specifieke portret-opdrachten in het contact met de kunstenaar de interactie tot optimale prestaties leiden als het u om de uitdrukking van individuele emotionele kenmerken gaat. Daardoor worden de gewenste visuele eindresultaten, passende materiaal- en kleurkeuzes, formaten en tegemoetkoming in budgettering in de juiste combinaties haalbaar gemaakt. Ofwel, uw steeds maar door complexiteit uitgestelde wensdroom in het ideaalportret kan zijn bestemming krijgen en nu zowel emotioneel als intellectueel eenvoudiger worden geconcretiseerd.

Maak vrijblijvend een afspraak voor een bespreking van uw gewenste portret met Riny van As bel +31(0)627197855